رزرو هتل فضاگشت

تپه کشکینه ساروق

تپه های باستانی کشکینه
نقش های نقاشی بر روی تپه های کشکینه در یک کیلومتری شمال ساروق همگی دال بر قدمت بسیار زیاد شهر ساروق است.این نقش ها بر روی سنگهای این تپه ها ...