جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تپه پوستچی شیراز

چگونه می‌توان به تاریخ هفت هزار ساله شیراز سفر کرد؟

چگونه می‌توان به تاریخ هفت هزار ساله شیراز سفر کرد؟

تپه پوستچی شیراز در مورد این اثر باستانی و آخرین اقدامات پژوهشی انجام شده در این مکان گفت: در حال حاضر پنجمین فصل کاوش‌های باستان شناسی در تپه پوستچی، دهکده پیش از تاریخی شیراز، توسط دانشگاه هنر شیراز آغاز شده است؛ این کاوشها در پی تفاهم نامه بین دانشگاه هنر شیراز و پژوهشکده باستان شناسی وزارت میراث فرهنگی انجام می‌شود. سرپرست هیأت کاوش باستان‌شناسی تپه پوستچی شیراز ادامه داد: این ...