رزرو هتل فضاگشت

تپه های کز آباد

تپه های کز آباد
این تپه ها در دهستان هلیلان در شمال شرقی شهرستان شیروان و چرداول واقع شده است. کز آباد از دو تپة بزرگ و کوچک تشکیل شده است. در قسمت شرقی ...