رزرو هتل فضاگشت

تپه های عباس آباد کجاست

تپه های عباس آباد تهران
تپه های عباس آباد تهران در منطقه 7 شهرداری تهران قرار دارد. بخشی از این محله نیز در منطقه 6 تهران واقع شده است.عباس آباد در شمال به بزرگراه رسالت، ...