جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تپه های شنی ریگان

تپه های شنی ریگان

تپه های شنی ریگان

استان کرمان, محمد آباد

تپه های شنی ریگان است بطوریکه بسیاری از گردشگران از استانهای مجاور کرمان برای درمان بیماریهای خود به این تپه ها پناه می آورند و گرمای این تپه های را نسبت به آب گرمهای مختلف ارجح می دانند.گردشگران با حضور در این تپه ها و با کندن چاله و خوابیدن در میان شنها به تدریج گرمای شنهای کویر را جذب بدن خود می کنند....