جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تپه های باستان شناسی

کاوش در هویت پنهان

کاوش در هویت پنهان

به گزارش ایرنا، کشف های باستان شناسان همواره جوامع انسانی را به تعجب واداشته که چطور در منطقه ای آثاری از قرن ها یا هزاران سال قبل پیدا می شود. تلاش های باستان…