رزرو هتل فضاگشت

تپه های باستانی زنجان

تپه گورستان ارمغانخانه
تپه گورستان ارمغانخانه ، مربوط به دوره هخامنشی - دوره ساسانیان است و در شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، روستای ارمغانخانه واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۲ بهمن ...