رزرو هتل فضاگشت

تپه نمکی میر عمر کجاست

تپه نمکی میر عمر
تپه نمکی میر عمر سراوان پدیده ای طبیعی و کم نظیر آرمیده در نقطه میانی شهرگشت است شامل تپه ای نمکین مملو از املاح معدنی است که آرام آرام از ...