رزرو هتل فضاگشت

تپه نصیر آباد باغستان

تپه نصیر آباد
تپه نصیر آباد در جنوب شرقی نصیر آباد و در نزدیکی اتوبان تهران- ساوه قرار دارد. در اطراف این تپه به فاصله 30متری آثار دیوارهایی دیده می شود که به ...