جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تپه نادر

تپه نادر

تپه نادر

استان اردبیل, اصلاندوز

تپه نادر در 1200 متری جنوب رود ارس و 600 متری شرق قره سو قراردارد و اکنون در محوطه پاسگاه مرزی اصلاندوز قرارگرفته است. این تپه یکی از بزرگترین تپه های دشت مغان است. این تپه که در کنار دو رود قرارگرفته است موقعیت حساسی دارد و از هزاره اول پیش از میلاد مسکونی بوده است. در حفاریهای این تپه سفال و مصنوعات سنگی ابسیدینی کشف شده است که مربوط به دوره مفرغ هستند. مصنوعات سنگی ابسیدین این تپه مورد آزم...