رزرو هتل فضاگشت

تپه نادر

تپه نادر
تپه نادر در 1200 متری جنوب رود ارس و 600 متری شرق قره سو قراردارد و اکنون در محوطه پاسگاه مرزی اصلاندوز قرارگرفته است. این تپه یکی از بزرگترین تپه ...