رزرو هتل فضاگشت

تپه فردوس فردوسیه

تپه فردوس
این تپه در ابتدای شهر جدید فردوسیه و درمیان باغهای میوه واقع شده است .تپه فردوس نیز یک قلعه و بنای قدیمی می باشد که دردوران سلجوقی ساخته شده و ...