جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تپه شنی یزد

تپه شنی یزد

تپه شنی یزد

استان یزد, یزد

باد در ضمن حرکت خود در پهنه زمین، ذرات ریز از قبیل ماسه، شن و ریگ را از زمین بلند کرده و با خود حمل می‌کند. در مسیر حرکت باد در هنگام برخورد…