رزرو هتل فضاگشت

تپه خله کوه

تپه خله کوه تاکستان
تپه خله کوه تاکستان مربوط به اواخر هزاره ۵ قبل از میلاد است و در تاکستان، محصور دربافت قدیم شهر واقع شده است. این مکان باستانی در تاریخ ۸ اسفند ...