رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تپه حصار دامغان

تپه حصار دامغان

تپه حصار دامغان

استان سمنان, دامغان

تپه حصار واقع در حاشیه جنوبی شهر دامغان برای نخستین بار توسط اریخ اشمیت از دانشگاه پنسیلوانیا در سال ۱۳۱۲ مورد کاوش قرار گرفت. بر اثر این کاوش ها روشن شد که این…

۴ هزار سال قبل غده‌های سرطانی در تپه حصار مهار می‌شد

۴ هزار سال قبل غده‌های سرطانی در تپه حصار مهار می‌شد

پایگاه خبری ایران بزرگ- باستان شناسی- در نشست تخصصی «بافت حصار» که توسط انجمن علمی‌باستان‌شناسی ایران و گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، تمام فعالیت‌های صورت گرفته در تپه حصار دامغان با حضور جمعی از پیشکسوتان باستان‌شناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش ایران بزرگ تپه حصار یکی از محوطه‌های کلیدی ایران است. این تپه‌ که...