رزرو هتل فضاگشت

تپه تریاق قلعه پاکدشت

تپه تریاق قلعه
ˈتپه تاریخی تریاق قلعهˈ در فاصله یک کیلومتری جنوب غربی دهستان فیلستان و در جنوب جاده فیلستان به پویینک واقع شده است. ارتفاع آن از سطح زمین های اطراف حدود ...