رزرو هتل فضاگشت

تپه ترپاق قلعه تهران

تپه ترپاق قلعه تهران
تپه ترپاق قلعه تهرانˈ در فاصله یک کیلومتری جنوب غربی دهستان فیلستان و در جنوب جاده فیلستان به پویینک واقع شده است. ارتفاع آن از سطح زمین های اطراف حدود ...