بلیط هواپیما

تپه تاریخی کوده

تپه تاریخی کوده

تپه تاریخی کوده

استان خراسان رضوی, رشتخوار

کوده در محل به معنای توده خه های بلندخاک یا هر انباشت دیگری می باشد.سفالهای جمع اوری شده از سطح و دامنه های تپه نشانگر استقرارهای متعدد در دوران مختلف تاریخی و پیش از تاریخ می باشد،این محل در سال ۱۳۷۶ توسط اقای رجبعلی لباف مورد بررسی و شناسایی قرارگرفته است.این تپه با ابعاد ۱۸×۱۴ […]