جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تپه تاریخی کوده رشتخوار

تپه تاریخی کوده

تپه تاریخی کوده

استان خراسان رضوی, رشتخوار

کوده در محل به معنای توده خه های بلندخاک یا هر انباشت دیگری می باشد.سفالهای جمع اوری شده از سطح و دامنه های تپه نشانگر استقرارهای متعدد در دوران مختلف تاریخی و پیش…