رزرو هتل فضاگشت

تپه تاریخی میر اشکار سرانزا

تپه تاریخی میر اشکار
در 1200 متری جنوب شرق سرخ قلعه و تنگه سرانزاء حدفاصل میان رودخانه ای که از گورسفید جاری است و رودخانه ای که از مهن جریان می یابد و در ...