رزرو هتل فضاگشت

تپه تاریخی سیلک

تپه تاریخی سیلک کاشان
تپه سیلک کاشان قدیمی‌ترین سکونتگاه فلات مرکزی همچون دیگر آثار تاریخی کشور از تعرض در امان نمانده و این شناسنامه مهم تاریخ ایران زمین هم اکنون در چمبره ای از ...