رزرو هتل فضاگشت

تپه تاریخی ایلانجیغ

تپه تاریخی ایلانجیغ
تپه تاریخی ایلانجیغ ثبت شده در فهرست آثار ملی از دوران اشکانی واقع در روستای دمیر چی و سه کیلومتری بیله سوار ...