جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تپه بالکین

تپه باستانی بالکین

تپه باستانی بالکین

استان تهران, شهریار

مهرچین و در حدود ۵۰۰ متری شرق روستای حصار شالپوش قرار دارد . محوطه در ارتفاع ۱۱۶۶ متری از سطح دریا واقع شده و به "۲/۲۹ ۵۷ ۵۰ طول شرقی و "۴/۳ ۳۷ ۳۵ عرض شمالی محدود می شود . تپه بالکین در میان دشتی صاف و هموار و در میان زمینهای کشاورزی قبلا دایر و اکنون بایر قرار گرفته است . این اراضی مستعد تا سالهای پیش همواره مورد...