رزرو هتل فضاگشت

تپه بالانج کجاست

لیلی تپه ارومیه
لیلی تپه ارومیه ، تپه ای است در طرف شمال شرقی روستای بالانج قرار گرفته است . از یک طرف به ساختمانهای روستا چسبیده و از سه طرف دیگر در ...