رزرو هتل فضاگشت

تپه باستانی یانق تپه کجاست

تپه باستانی یانق تپه
تپه باستانی یانق تپه که متعلق به پنج هزار سال قبل است از آثار باستانی خسروشاه میباشد. چنین مشاهده شده است که تمدن خفته در این مکان در اثر حریق ...