رزرو هتل فضاگشت

تپه باستانی کوراییم کجاست

تپه باستانی کوراییم
تپه باستانی کوراییم يکی از مهمترين محوطه های باستانی واقع در شهر کورائیم شهرستان نیر می باشد که به صورت تپه ای در منطقه ای نسبتا هموار  می باشد ...