رزرو هتل فضاگشت

تپه باستانی سنگ چخماق بسطام

تپه باستانی سنگ چخماق
تپه باستانی سنگ چخماق در منطقه بسطام، یکی از مناطقی است که از سال ۱۳۴۸ توسط پروفسور ماسواد، مورد شناسایی قرار گرفت این تپه‌ها در حاشیه شمالی شهر بسطام و ...