رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تپه باستانی دوزده باغیر زرنق

تپه باستانی دوزده باغیر

تپه باستانی دوزده باغیر

استان آذربایجان شرقی, زرنق

سفال‌هایی مربوط به دوره‌های ساسانی ، هخامنشی و عصر آهن ، پیکر‌های گلی و سفال‌های مفرغ قدیم ، درفش‌های استخوانی و ابزار سنگی، اجاق‌هایی مربوط به عصر مفرغ، سرنیزه‌های آهنی ، اشیا و…