جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تپه باستانی بالکین شهریار

تپه باستانی بالکین

تپه باستانی بالکین

استان تهران, شهریار

تا آنجا که می دانیم تپه باستانی بالکین یکی از محوطه های بزرگ و مهم استقراری عصر آهن در شمال مرکزی و بخصوص دشت شهریار است . آگاهی های اندک ما از محوطه…