جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تپه باستانی اژدهاداش

قوبول دره سی

قوبول دره سی

استان آذربایجان شرقی, هوراند

قوبول دره سی ؛، جهتی شرقی-غربی دارد؛ رودهای کوچک و جویبارهای متعددی از این دره به سوی رود قره سو جاری است. دشت گسترده ی وسیعی به نام لشکرگاه یا میدان هوشنگ شاه…