رزرو هتل فضاگشت

تپه باباجان نورآباد لرستان

تپه باباجان
این تپه در نورآباد لرستان قرار دارد و اولین بار از سال 1963-68 توسط خانم کلرگاف مید حفاری شد. باباجان از یک تپه مرکزی و تپه های جانبی تشکیل شده ...