جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تپه آسیاب

تپه باستانی آسیاب کرمانشاه

تپه باستانی آسیاب کرمانشاه

استان کرمانشاه, کرمانشاه

گلی نیز به دست آمده است. در میان پیکرک‌ها،‎ ‎پلاک‌هایی با صورت انسانی دیده می‌شود. کاوشگران تاریخ آثار مکشوفه از این تپه را‎ ‎به نه تا یازده هزار سال پیش نسبت می‌دهند‎. نحوه دسترسی تپه آسیاب مربوط به دوره نوسنگیه و در شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان از محله های حاشیه ای کرمانشاه واقع شده است . این اثر در تاریخ ۲۶...