بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توگی

نوع صبحانه در شهرهای مختلف ایران

نوع صبحانه در شهرهای مختلف ایران

صبحانه میل می کنند. مردم اراک و قزوین نیز نان فتیر درست می کنند و آن را به نام قزوینی ها در فهرست میراث ملی کشور ثبت کرده اند. صبحانه در شهرهای شرق ایران توگی را می توانید در مسافرت به خراسان جنوبی و گناباد تهیه کنید. این صبحانه از ارزن و شیر درست می شود. در خراسان شمالی سنخواست که از ماست درست...