بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تولید پسته

وای چقدر انار !

وای چقدر انار !

داخلی وخارجی نمودن محصولات کشاورزی مرغوبی که داریم را تهیه می نمودم و سالنهای خالی را با آنها پر نموده واز بیکاری باقیمانده کارگران صنعت خودرو جلوگیری می کردم. حالا چرا محصولات کشاورزی ؟ آخر ما در تولید پسته ، زعفران و انار بر سکوی نخست جهان ایستاده ایم. این یعنی مثل اینکه ما در تولید پورشه ، بنز و ب ام و مقام اول را داریم....