بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تولید و فروش صنایع دستی

صنایع دستی کشور در آستانه یک خیزش ملی است

صنایع دستی کشور در آستانه یک خیزش ملی است

تولید و فروش صنایع دستی در سطح ملی و بین المللی خواند و نقش تشکل های مردم نهاد در این بخش را بسیار موثر عنوان کرد. معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: تا زمانی که کارها و اجرای برنامه ها به بخش خصوصی واگذار نشده است، نمی توان به رشد و توسعه حقیقی کشور امیدوار بود. نامور مطلق به آمار صادرات صنایع دستی کشور اشاره کرد و میزان تولیدات صادر شده طی سال 91 را 740 میلی...