بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تولیدات فرهنگی

آیین نوروز و توسعه بازار صنایع خلاق

آیین نوروز و توسعه بازار صنایع خلاق

سترگ برای انسجام بخشی به همه ابعاد و لایه‌های مختلف جامعه است. از این رو نوروز را می‌توان جشن خلاقیت و پویایی فرهنگی در ایران دانست که سبب شده بسیاری از خلاقیت‌ها و ایده‌های نوین مردم در قالب آیین‌ها و تولیدات فرهنگی مختلف متجلی شوند. در واقع نوروز و فضای معنایی حاکم بر آن، زمینه و بستری مستعد را برای توسعه و بروز خلاقیت فراهم آورده و مصداق‌های مختلف آن...