رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

تولک بافی

تولک
تولک TOOLAKسبدی است گرد ، دسته دار و کوچک که از برگ های نازک درخت خرما در انداز ه های مختلف ساخته می شود. دسته ودور بالای انرا با استفاده ...