بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تولک بافی اوز

تولک

تولک

استان فارس, اوز

تولک TOOLAKسبدی است گرد ، دسته دار و کوچک که از برگ های نازک درخت خرما در انداز ه های مختلف ساخته می شود. دسته ودور بالای انرا با استفاده از نخ ورشته ای بود که از کوبیدن پاگ (شاخه هایی که خرما به ان چسپیده است ) بدست می امد . تولک که نوعی […]