بلیط هواپیما سوئیت تبریز

تولد حیوانات ناقص

گوزن زرد و یوز ایرانی در معرض نقص ژنتیکی و انقراض

گوزن زرد و یوز ایرانی در معرض نقص ژنتیکی و انقراض

کشور به دلیل بحران‌های مختلف از جمله نابودی زیستگاه‌ها و کاهش جمعیت دچار مشکلات ژنتیکی بسیاری هستند که آنها را آسیب‌پذیر کرده است. به گفته منتظمی، خالص شدن ژنتیک به دلیل نبود تنوع ژنتیکی، ممکن است باعث تولد حیوانات ناقص و یا از بین رفتن صفات مقاومتی آنها شود که این امر می‌تواند آنها را به سمت انقراض پیش ببرد. وی با بیان اینکه...