بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توغ بندان

مراسم توغ برداری

مراسم توغ برداری

استان اصفهان, آران بیدگل

که در پای یا دور و بر توغ آن تکیه تا قوه خانه جمع می شدند به اصطلاح «پا توغی» آن جا به شمار می رفتند. در برخی از نواحی و شهرهای ایران مراسمی به نام «طوق بندان» (یا توغ بندان) با آداب و شکوه خاص برگزار می شود.