بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توسعه گرد‌‌شگری

د‌‌رآمد‌‌ ۲۵میلیون تومانی هر خانواد‌‌ه کند‌‌وانی از گرد‌‌شگری

د‌‌رآمد‌‌ ۲۵میلیون تومانی هر خانواد‌‌ه کند‌‌وانی از گرد‌‌شگری

تاریخ خبر : 1394/2/6 - مد‌‌یرعامل شرکت توسعه گرد‌‌شگری ایران گفت: رایگان شد‌‌ن عوارض ساخت هتل و اماکن اقامتی توسط شورای شهر اصفهان، حرکت بسیار خوبی د‌‌ر راستای ایجاد‌‌ زیرساخت‌های مناسب برای جذب گرد‌‌شگر بود‌‌. به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه گرد‌‌شگری ایران، غلامحسین حسینی د‌‌ر سفر خود‌‌ به استان اصفهان، د‌‌ر مراسم اختتامیه همایش ملی گرد‌‌شگری محلات اصفهان و ارتقای هویت شهری، اظهار کرد‌‌: اقد‌‌اماتی نظیر برگزاری هفته...