بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توسعه گردشگری معلولان

گردشگری معلولان ،‌ مناسب سازی شده بدون توجه به استانداردها !

گردشگری معلولان ،‌ مناسب سازی شده بدون توجه به استانداردها !

است که واجد شرایط این قانون می‌شود، این تنها بخش گردشگری است که به معلولان تخفیف 50 درصدی می‌دهد. به گفته او، باید شرایطی فراهم کرد که تمام مراکز تفریحی و گردشگری خود را موظف به توسعه گردشگری معلولان بدانند نه آنکه از روی ترحم به این قشر از جامعه بنگرند. معلولان به ترحم نیاز ندارند بلکه توجهی مسئولانه و استاندارد را خواستارند. ...

موانع گردشگری از مسیر معلولان برداشته شود

موانع گردشگری از مسیر معلولان برداشته شود

از امکانات مناسب گردشگری و تفریحی درصدد گسترش و ارتقای تجهیزات مناسب سازی شده باشند که چندان هزینه بر نیست. محمد اسماعیل شیخ قرایی در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، در خصوص توسعه گردشگری معلولان، اظهار داشت: ما در صدد شناسایی اماکن مناسب سازی شده و آماده کردن بسترهای مناسب اقامتی، گردشی و تاریخی برای معلولان هستیم. وی با...