بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توسعه گردشگری در ایران

نقد رئیس هیئت مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی بر چند خبر

نقد رئیس هیئت مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی بر چند خبر

منتشر کنند ، چرا به ما مراجعه نمی کنند تا از سیر تا پیاز گردشگری ایران را برای آنها توضیح داده تا شاید به این وسیله حرفه ما هم به مردم معرفی بشود. ولی این را هم بگویم که با توسعه گردشگری در ایران شناسایی این حرفه و نقش آن در صنعت جایگزین نفت ، یعنی گردشگری ، لاجرم خواهد بود. منبع : وب سایت شخصی آفای عباس پیرمرادیان...