بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توسعه گردشگری دریایی

مقابله اقتصادی با توسعه گردشگری

مقابله اقتصادی با توسعه گردشگری

جزیره کیش است. وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های موجود، هرمزگان به عنوان استان معین گردشگری دریایی در کشور تعیین شده است. مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اظهار داشت: برنامه‌ها و دستاوردهای حوزه توسعه گردشگری دریایی این استان در قالب سه بسته عمرانی، فنی و دریایی طراحی شده و تاکنون در این راستا اقدامات مختلفی به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است....

گردشگری دریایی؛ سودآور ناشناخته

گردشگری دریایی؛ سودآور ناشناخته

مرکز غرب، 6 مرکز بندرعباس و شرق و پنج مرکز نیز در جزیره کیش است. با توجه به ظرفیت های موجود، هرمزگان به عنوان استان معین گردشگری دریایی در کشور تعیین شده و برنامه ها و دستاورد های حوزه توسعه گردشگری دریایی این استان در قالب سه بسته عمرانی، فنی و دریایی طراحی شده و تاکنون در این راستا اقدام های مختلفی به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی صورت گرفته...