بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توسعه گردشگری داخلی

بخشی از فعالیت‌های سازمان گردشگری به اتاق بازرگانی واگذار شود

بخشی از فعالیت‌های سازمان گردشگری به اتاق بازرگانی واگذار شود

آذربایجان و... با چالش‌های جدی مواجه ساخته و در آینده‌ای نزدیک در حوزه گردشگری داخلی و خارجی با مشکل جدی مواجه خواهیم شد. بنابراین باید تدبیر ویژه‌ای اتخاذ شود.» رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران یادآور شد: «دولت یازدهم باید به توسعه گردشگری داخلی اهمیت بیشتری دهد تا بتوان علاوه بر توسعه فرهنگ ایرانگردی، زمینه توسعه زیرساخت‌ها را هم فراهم کرد. در این بین با توسعه گردشگری داخلی، شاهد حضور گردشگران...

گزارش صد روزه گردشگری کشور

گزارش صد روزه گردشگری کشور

کار دولت یازدهم گفت: ادارات کل این معاونت با طراحی و اجرای برنامه هایی درصدد سامان دهی مشکلات گذشته و بهبود وضعیت آینده هستند که در این خصوص تاکنون اقدامات خوبی صورت گرفته است. وی گفت: تدوین طرح عملیاتی توسعه گردشگری داخلی جهت توسعه همه جانبه صنعت گردشگری در کشور، تدوین طرح عملیاتی سفرهای خاص شامل سفرهای کارکنان سازمان، دانشجویان و دانش آموزان، کارگران و زوج های جوان، پیش...