بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توسعه گردشگری الکترونیکی

نوید تغییرات بنیادین در گردشگری ایران

نوید تغییرات بنیادین در گردشگری ایران

توسعه گردشگری الکترونیکی، بازاریابی و برندسازی مقاصد گردشگری، راهکارهای جذب گردشگر از بازارهای نوظهور، راه‌اندازی مقر صنایع دستی UNWTO در تهران، توسعه گردشگری دریایی و ... از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در این نشست بود. ...