بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توسعه پايدار

اثرات حضور گردشگران بر منابع زیست محیطی

اثرات حضور گردشگران بر منابع زیست محیطی

دستیابی به توسعه پایدار در گرو توجه به ارکان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در یک جامعه است و گردشگری به عنوان فعالیتی اثرگذار بر تمامی ارکان توسعه، بیش از گذشته نیازمند مطالعه است. در این تحقیق با بیان اجزاء مشترک مفهوم توسعه پایدار از دیدگاه های متفاوت، به ویژگی های گردشگری پایدار پرداخته […]

نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی

نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی

ردشگری روستایی در دنیای امروز یکی از بخشهای مهم فعالیتهای اقتصادی محسوب می گردد. این فعالیت مهم اقتصادی از دیدگاههای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. بعضی آن رابه عنوان بخشی از بازار گردشگری می شناسند و عده ای نیز آن راسیاستی برای توسعه روستایی قلمداد می کنند. سوال این است که گردشگری روستایی چه […]