بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توسعه منطقه‌ای

بودجه ۹۴ گردشگری به دولت رفت

بودجه ۹۴ گردشگری به دولت رفت

قالب‌های مختلف از نویسندگان داخل کشور و تعدادی از صاحب‌نظران خارجی به بحث و تبادل نظر گذاشته می‌شود. این مقالات در محورهای «گردشگری، فرهنگ و میراث فرهنگی»، «گردشگری و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، «گردشگری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مدیریت محور ویژه توسعه منطقه‌ای گردشگری خراسان»، «گردشگری و اقتصاد»، «گردشگری، عزم ملی و مدیریت جهادی» و «گردشگری و آمایش سرزمینی» به دبیرخانه همایش ارسال شده‌اند. برگزاری میزگردی با مشارکت دفتر یونسکو در...