بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توسعه مناطق جدید

مقاصد باید بازتوزیع شوند

مقاصد باید بازتوزیع شوند

روبه‌رو نیستیم بلکه مشکل تنوع مکانی و زمانی سفر است. رحمانی موحد افزود: کشور ما مقصد جذابی برای گردشگران فرهنگی است و ما نمی‌توانیم نقش شیراز و اصفهان را در گردشگری فرهنگی تغییر بدهیم، اما در این رابطه باید به توسعه مناطق جدید در گردشگری توجه ویژه داشته باشیم. معاون دیپلمات گردشگری کشور، مهم‌ترین رکن توسعه گردشگری را اصلاح نگاه‌ها دانست و برداشت‌های شخصی را مانعی برای توسعه عنوان...