بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توسعه تکنولوژی

میان‌بُر گردشگری و توسعه پایدار

میان‌بُر گردشگری و توسعه پایدار

بلکه جابه‌جایی آنها به اقتضائات‌شان بستگی دارد؛ درحالی‌که سفر برای انسان اختیاری است، چرا که او از آغاز مسافر بوده و همه ما در اینجا غریب هستیم.» رضا داوری اردکانی ادامه داد: گردشگری، سفر آشنایی است که به تدریج با توسعه تکنولوژی دچار تنوع شده، اما وقتی حرف از ایجاد یک‌یازدهم اشتغال جهان است، باید به این فکر کنیم که چگونه تدبیر کنیم تا به بهترین شکل آن را درآوریم.»...