بلیط هواپیما سوئیت تبریز

توسعه برند سبز

فرمول هتلداری سبز در ایران

فرمول هتلداری سبز در ایران

«البته اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با هتل سبز در هر زمان و هر شرایطی قابل اجرا است با این تفاوت که هزینه‌های بیشتری را طلب می‌کند.» نقش نهاد متولی گردشگری در توسعه برند سبز اما ایران به دلیل تغییرات آب و هوایی گسترده در دهه گذشته، با بحران‌های زیست محیطی بسیاری دست به گریبان است که کمبود آب...